×

Diklat Online

Diklat Online adalah diklat yang dilaksanakan Jarak Jauh

Widyaiswara

Pengampu materi diklat sesuai sfesifikasi keilmuan.

Pendaftaran

Registrasi diri anda untuk mengikuti Diklat online.

WIDYAISWARA

Diklat online ini dipandu oleh Dr. Muh. Zainal Hasjim M.Pd., Widyaiswara Teknis Pendidikan di Balai Diklat Keagamaan Makassar.